Click Moments
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್
ಮಾಂಡ್ಲಾ

+91 78791 2 2691

shubhanshuthakur@gmail.com
i'm from Mandla, M.P.
+917879122691
ಸೇವೆಗಳು

ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ

₹ 7,000-1,00,000

ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ

ಕಥೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ

₹ 3,000-20,000

ಫೋಟೋಬುಕ್

₹ 3,000-15,000

ಸ್ಟೂಡಿಯೊ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ

₹ 1,000-10,000

ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

ಸ್ಟೂಡಿಯೊ ಹೊರತಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ

₹ 1,000-4,000

ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

ವಸ್ತುವಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ

₹ 200-1,000

ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ

ಮಾಂಡ್ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ Click Moments

ಸೇವೆಗಳು ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ

ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮಾದರಿಗಳು

 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
 • ಲೈಕ್‌ಗಳು
  0
ಎಲ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ (ಫೋಟೋಗಳು - 27)

ಇತರೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಗಳು

file.01 8 ಫೋಟೋ|8 ಫೋಟೋಗಳು
candid Photography 11 ಫೋಟೋ|11 ಫೋಟೋಗಳು
holi Special 5 ಫೋಟೋ|5 ಫೋಟೋಗಳು