Click Moments
फोटोग्राफर
मंडाला

+91 78791 2 2691

shubhanshuthakur@gmail.com
i'm from Mandla, M.P.
+917879122691
सेवा

लग्नाची फोटोग्राफी

₹ 7,000-1,00,000

पूर्ण दिवस

कथा फोटोग्राफी

₹ 3,000-20,000

फोटोबूक

₹ 3,000-15,000

स्टुडिओ फोटोग्राफी

₹ 1,000-10,000

दर तासाला

स्टुडिओ खेरीज फोटोग्राफी

₹ 1,000-4,000

दर तासाला

वस्तूची फोटोग्राफी

₹ 200-1,000

प्रती वस्तू

 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0

लग्नाचे पुनरावलोकन

आपले पुनरावलोकन लग्नाच्या अल्बममध्ये छापले जाईल, जो आपल्याला "लग्न" विभागात सापडू शकतो.