Aashish Patel
फोटोग्राफर
मंडाला

+91 89668 6 6573

+918966866573
aashishpatel.407@gmail.com
सेवा

लग्नाची फोटोग्राफी

₹ 1,799-24,999

पूर्ण दिवस

कथा फोटोग्राफी

₹ 30,000-40,000

फोटोबूक

₹ 35,000-45,000

स्टुडिओ फोटोग्राफी

₹ 10,000-15,000

दर तासाला

स्टुडिओ खेरीज फोटोग्राफी

₹ 1,000-15,000

दर तासाला

वस्तूची फोटोग्राफी

₹ 1,500-3,500

प्रती वस्तू

पोर्टफोलिओ

 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0
 • लाइक्स
  0

लग्नाचे पुनरावलोकन

आपले पुनरावलोकन लग्नाच्या अल्बममध्ये छापले जाईल, जो आपल्याला "लग्न" विभागात सापडू शकतो.