Manish Patel
ஃபோட்டோகிராஃபர்
மண்ட்லா

+91 94243 4 1084

manishpatel1084@gmail.com
+919424341084
சேவைகள்

வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 15,000-1,50,000

முழு நாளுக்கு

ஸ்டோரி ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 10,500-45,000

ஃபோட்டோபுக்

₹ 15,000-65,000

ஸ்டூடியோ ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 3,500-10,000

ஒரு மணிநேரத்திற்கு

ஸ்டூடியோ அல்லாத ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 1,500-6,000

ஒரு மணிநேரத்திற்கு

ஓர் பொருளின் ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 250-550

தலா ஒரு பொருளுக்கு

மண்ட்லா இல் Manish Patel ஃபோட்டோகிராஃபர்

சேவைகள் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி

போர்ட்ஃபோலியோ மாதிரிகள்

 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
அனைத்து போர்ட்ஃபோலியோவையும் காண்க (புகைப்படங்கள் - 14)